Szkoła otrzymała
certyfikat
"Chronimy dzieci"


RODO
KLAUZULA
INFORMACYJNA - 1

KLAUZULA
 INFORMACYJNA - 2

Wpłaty na Radę Rodziców
Wpłat na Radę Rodziców

można dokonywać na konto bankowe
Bank Pekao S.A.
Oddział w Olsztynie
nr konta bankowego -
91 1240 5598 1111 0010 5214 4632
(składka podstawowa - 20,00 zł)

 PRZETARG
Ogłoszenie o przetargu
Zamawiający
Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2018/2019