Wpłaty na Radę Rodziców
Wpłat na Radę Rodziców
można dokonywać na konto bankowe
Bank Pekao S.A.
Oddział w Olsztynie
nr konta bankowego -
91 1240 5598 1111 0010 5214 4632
(składka podstawowa - 20,00 zł)
 
  

Numer lekcji
Godziny zajęć:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
755-840
845-930
940-1025
1035-1120
1140-1225
1235-1320
1325-1410