Wpłaty na Radę Rodziców
Wpłat na Radę Rodziców
można dokonywać na konto bankowe
Bank Pekao S.A.
Oddział w Olsztynie
nr konta bankowego -
91 1240 5598 1111 0010 5214 4632
(składka podstawowa - 20,00 zł)
 
 

                                           


                                              Sekretariat szkoły

                          czynny codziennie w godzinach 7:00-15:00

                                              tel. (089) 513-02-26

                           kierownik administracji - Karolina Wanat