Wpłaty na Radę Rodziców
Wpłat na Radę Rodziców
można dokonywać na konto bankowe
Bank Pekao S.A.
Oddział w Olsztynie
nr konta bankowego -
91 1240 5598 1111 0010 5214 4632
(składka podstawowa - 20,00 zł)
 
 

PODRĘCZNIKI I PROGRAMY NAUCZANIA


Szkolny zestaw podręczników (Tuławki i Frączki)

Szkolny zestaw programów nauczania


  

                                               Regulamin wypożyczania i udostępniania podręczników

i materiałów ćwiczeniowych uczniom Szkoły Podstawowej w Tuławkach.


  
 
Twoje dziecko zgubiło lub zniszczyło podręcznik? Komu i ile trzeba zapłacić?