Szkoła otrzymała
certyfikat
"Chronimy dzieci"


RODO
KLAUZULA
INFORMACYJNA - 1

KLAUZULA
 INFORMACYJNA - 2

Wpłaty na Radę Rodziców
Wpłat na Radę Rodziców

można dokonywać na konto bankowe
Bank Pekao S.A.
Oddział w Olsztynie
nr konta bankowego -
91 1240 5598 1111 0010 5214 4632
(składka podstawowa - 20,00 zł)

 PRZETARG
Ogłoszenie o przetargu
Zamawiający
Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3


 

Pracownicy

Dyrektor
- Mariola Soroka-Christow
Wicedyrektor - Maciej Azarewicz
sekretariat/ kierownik administracji - Karolina WanatNauczyciele

                                               

 lp.

  imię i nazwisko

                     nauczany przedmiot

 1.

 

Bachura Katarzyna

język polski

 2.

Dadun Małgorzata

pedagog, informatyka


 3.

Duch Mariola

edukacja wczesnoszkolna,

wychowanie do życia w rodzinie

 4.

 

Kalwasińska Grażyna

język angielski

 5.

 

Karpowicz Tadeusz

technika

 7.

 

Gibas Marta

edukacja wczesnoszkolna

  8.

 
Kita Henryk


muzyka , plastyka, zajęcia artystyczne, chór

 10.

 

Kozłowska Krystyna

biblioteka

 11.

 

Kozłowski Wiesław

fizyka, chemia

 12.

Kołpacka Iwona

oddział przedszkolny

 13.

Nowicka Justyna

edukacja wczesnoszkolna


 14. Ostoja-Lniska Agnieszka

przyroda, biologia

15.

 

Orzoł Anna

matematyka

16.

 

Bójko Aleksandra

logopeda /urlop/

17.

 

 Bil Joanna

matematyka

18.

 

Skóra Joanna

wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa/ urlop/

 19.

 

Tyl Jolanta

edukacja wczesnoszkolna

 20.

 

Zimnik  Małgorzata

historia , wos, geografia /urlop/

 21.

Zimnicka Barbara

religia
22.
Sadowska Marta

przyroda, język angielski
23.
Broński Marek

historia, WOS
24.
Alińska Joanna

język niemiecki, świetlica
25.
Długokęcka Alicja

geografia
26. Genderka Magdalena język polski

27. Bójko Piotr
wychowanie fizyczne

28. ks. Cybulski Waldemat religia
29. Jurczak Szymon wychowanie fizyczne
30. Rutkowska Kamila edukacja wczesnoszkolna
31. Kubiak Iwona edukacja wczesnoszkolna
32. Mamajek Barbara logopedaAdministracja i obsługa

Paulina Załęska

Burakowski  Krzysztof  

Dawidzionek Franciszek

Duch Zbigniew

Greif Alfred

Tylkiewicz  Dorota

Narbutowicz Jolanta

Ruta Ewa