Chcesz zobaczyć, co działo się w naszej szkole w ubiegłym roku?
Kliknij tutaj.
 


 

Pracownicy

Dyrektor
- Mariola Soroka-Christow
Wicedyrektor - Maciej Azarewicz
sekretariat/ kierownik administracji - Karolina WanatNauczyciele

                                               

 lp.

  imię i nazwisko

                     nauczany przedmiot

 1.

 

Bachura Katarzyna

język polski

 2.

Dadun Małgorzata

pedagog, informatyka


 3.

Duch Mariola

edukacja wczesnoszkolna,

wychowanie do życia w rodzinie / urlop/

 4.

 

Kalwasińska Grażyna

język angielski

 5.

 

Karpowicz Tadeusz

technika

 7.

 

Kierbiedź Danuta

edukacja wczesnoszkolna, terapia pedagogiczna

  8.

 
Kita Henryk


muzyka , plastyka, zajęcia artystyczne, chór

 10.

 

Kozłowska Krystyna

biblioteka

 11.

 

Kozłowski Wiesław

fizyka, chemia

 12.

Kołpacka Iwona

oddział przedszkolny

 13.

Nowicka Justyna

edukacja wczesnoszkolna


 14. Ostoja-Lniska Agnieszka

przyroda, biologia

15.

 

Orzoł Anna

matematyka

16.

 

Bójko Aleksandra

logopeda

17.

 

 Bil Joanna

matematyka

18.

 

Skóra Joanna

wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa

 19.

 

Tyl Jolanta

edukacja wczesnoszkolna

 20.

 

Zimnik  Małgorzata

historia , wos / urlop

 21.

Zimnicka Barbara

religia
22.
Sadowska Marta

przyroda, język angielski / urlop/
23.
Broński Marek

historia, WOS
24.
Alińska Joanna

język niemiecki, świetlica
25.
Długokęcka Alicja

geografia
26. Genderka Magdalena język polski

27. Łapiejko Mariusz język angielski

28. ks. Cybulski Waldemat religia
29. Jurczak Szymon wychowanie fizyczne
30. Rutkowska Kamila edukacja wczesnoszkolna
31. Kubiak Iwona edukacja wczesnoszkolnaAdministracja i obsługa


Burakowski  Krzysztof  

Dawidzionek Franciszek

Duch Zbigniew

Greif Alfred

Tylkiewicz  Dorota

Narbutowicz Jolanta

Podgórska Grażyna

Ruta Ewa