Wpłaty na Radę Rodziców
Wpłat na Radę Rodziców
można dokonywać na konto bankowe
Bank Pekao S.A.
Oddział w Olsztynie
nr konta bankowego -
91 1240 5598 1111 0010 5214 4632
(składka podstawowa - 20,00 zł)
 
 

 


SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Znalezione obrazy dla zapytania samorząd uczniowski


PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

W SZKOLE PODSTAWOWEJ W TUŁAWKACH

ROK SZKOLNY 2017 / 2018


 

Skład SU:

Przewodnicząca - Wiktoria Walkiewicz IIIG

 Zastępca - Grzegorz Nowicki IIIG

Sekretarz - Patrycja Antosiak VI

Opiekunki: Grażyna Kalwasińska, Agnieszka Ostoja-Lniska


Pozostałych kandydatów oraz wszystkich chętnych uczniów zapraszamy do współpracy i angażowania się w życie szkoły.

Pozdrawiamy SSU
Chcesz mieć wpływ na rozwój naszej szkoły, masz ciekawe pomysły i łatwo się angażujesz?

-zapraszamy Cię do współpracy!

 

A oto jak wyglądają nasze działania na rok szkolny 2017/2018

Samorząd uczniowski w swoim planie kładzie nacisk na:
- tworzenie warunków do rozwoju samodzielności i samorządności uczniów poprzez wyrabianie poczucia odpowiedzialności za podjęte zadania
- budowanie pozytywnego i sprzyjającego uczeniu się klimatu w szkole
- tworzenie warunków indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych
- rozwój zainteresowań naukowych, sportowych i artystycznych
- tworzenie silnej więzi między wszystkimi uczniami
- dbanie o mienie szkolne i dobre imię szkoły
- budowanie poczucia odpowiedzialności, szacunku i tolerancji


REALIZOWANE ZADANIA PRZEZ CAŁY ROK:

 • Tablica informacyjna SU w głównym holu
 • „Kolorowy zawrót głowy”
 • Akcja „Szczęśliwy numerek”
 • Prowadzenie strony internetowej SSU
 • Akcje charytatywne


WRZESIEŃ

 • wybory do samorządu szkolnego:
  •   zapoznanie uczniów z zasadami przeprowadzania wyborów
  • przeprowadzenie wyborów klasowych i opracowanie propozycji działań na rok 2017/2018
  • wybór do Zarządu SSU i powołanie sekcji
 • zapoznanie uczniów z zasadami pracy i rolą SSU (na zajęciach wychowawczych)
 • opracowanie planu pracy SSUPAŹDZIERNIK

 • Szkolny Dzień Uśmiechu (ogłoszenie konkursu fotograficznego na najpiękniejszy uśmiech, i prezentacja najlepszych prac)
 • Rozpoczęcie akcji "Kolorowy zawrót głowy" każdego miesiąca - trzeci piątek - przychodzimy ubrani na wybrany kolor
 • Obchody Dnia Edukacji Narodowej
  - przygotowanie życzeń i kwiatów dla wszystkich pracowników szkoły

 


LISTOPAD

 • 11 listopada – Święto Niepodległości
 • 21 listopada - „Światowy Dzień Życzliwości” - wybór najbardziej życzliwej osoby w klasie tego dnia
 • Zorganizowanie dyskoteki AndrzejkowejGRUDZIEŃ

 • 6 grudnia - Zorganizowanie akcji „Szkoła pełna Mikołajów” – uczniowie, którzy w tym dniu mają na głowach czapki Mikołaja, unikną pytania przez nauczycieli na lekcjach. Pracownicy szkoły również proszeni są o włączenie się w akcję.
 • Grudniowy konkurs między klasowy - Kartka świąteczna wraz z życzeniami
 • Życzenia świąteczne dla Rady Pedagogicznej – pokój nauczycielskiSTYCZEŃ

 • Zbiórka karmy dla zwierząt w schronisku - Dzień Kundelka i Kocurka
 • Debata i podsumowanie pracy w pierwszym semestrze
 • Pomoc w organizacji balu karnawałowego


LUTY

 • Impreza "Szkolne Walentynki"
  - poczta walentynkowa
  - konkurs na najładniejsza walentynkę


MARZEC

 • 8 marca - Dzień Kobiet - konkurs na najładniejszą piosenkę dedykowaną dla dziewczynek i pań przez chłopców każdej klasy
 • Pomoc przy organizacji Pierwszego Dnia Wiosny
 • Zorganizowanie konkursu „Mam Talent”KWIECIEŃ

 • Wielkanoc – życzenia dla nauczycieli i pracowników szkoły - konkurs na palmę
 • Dzień Ziemi – konkurs na najciekawszy plakat

 

MAJ

 • Zorganizowanie Dnia Dobrej Oceny – słodka nagroda za każdą dobrą ocenę
 • koniec maja - Dzień Dwóch Kółek

 

CZERWIEC

 • Szkolny Dzień Dziecka - ognisko i rozgrywki sportowe na boisku szkolnym
 • Włączenie się w organizację „Festynu Rodzinnego”
 • podsumowanie pracy w roku szkolnym 2017/2018

 


 


 GALERIA