Wpłaty na Radę Rodziców
Wpłat na Radę Rodziców
można dokonywać na konto bankowe
Bank Pekao S.A.
Oddział w Olsztynie
nr konta bankowego -
91 1240 5598 1111 0010 5214 4632
(składka podstawowa - 20,00 zł)
 
 


SZKOLNE KOŁO PCK
                                                                                         
                                                                                    zdjęcia z działalności PCK poniżej 

„ Lepiej chyba pójść choćby kawałek dobrą drogą, niż zajść daleko, lecz źle.”

                                                                                                                                                                                                Platon
Cele i zadania:

Szkole Koło PCK realizuje zadania oświatowo-zdrowotne i opiekuńcze.


Głównymi założeniami działalności koła są:

- szerzenie kultury zdrowotnej, promowanie zdrowego stylu życia;

- popularyzowanie zasad higieny osobistej i otoczenia;

- wpajanie zasad higieny nauki i odpoczynku;

- kształtowanie humanitarnych postaw wśród młodzieży, gotowości niesienia pomocy innym;

-otaczanie opieką dzieci młodszych, kolegów chorych lub mniej sprawnych fizycznie,

- wdrażanie podstawowych elementów z zakresu udzielania pierwszej pomocy;

- wykształcenie nawyków przestrzegania zasad bezpieczeństwa;Członkostwo i zarząd SK PCK


Członkiem SK PCK może być każdy uczeń. Decyzję dotyczące działalności koła podejmują jego członkowie przy współpracy opiekuna koła.
Członkowie szkolnego koła PCK wybierają ze swojego grona zarząd koła. Zarząd koła składa się z 4 osób, w tym: przewodniczącego, z-cy, sekretarza i skarbnika.


Do zadań zarządu koła przy wsparciu opiekunów należą:

- organizowanie i koordynowanie działalności koła;

- uczestnictwo we wszystkich podejmowanych działaniach koła;
- opracowanie rocznego planu pracy koła i przedstawienie do akceptacji członkom koła;
- składanie sprawozdań z działalności pracy koła (półrocznego i rocznego );
- przyjmowanie nowych członków koła;
 

ZARZĄD I CZŁONKOWIE KOŁA 2017/2018

W obecnym roku szkolnym, SK PCK zrzesza 18 uczniów z klasy VI, VII i III gimnazjum.

 

Zarząd Koła:

przewodnicząca - Natalia Czerniakowska

zastępca - Wiktoria Walkiewicz

skarbnik - Dominika Gross

 

Członkowie:

Anuszewski Kornel,     

Buczyński Michał,

Dudkiewicz Marta,     

Greif Damian,

Gołota Alan

Komoszewska Wiktoria,    

Moczulski Grzegorz,

Murawska Maja,

Murawski Sylwester,

Nowicki Grzegorz,

Piersa Jakub,

Piotrowski Patryk,    

Rebajn Patryk,

Strzelec Małgorzata,         

Szewczyk Andżelika.


 HARMONOGRAM DZIAŁAŃ SK PCK
w roku szkolnym 2017/2018

 

Termin realizacji

Tematyka

Osoba odpowiedzialna za realizację

Wrzesień

 

1) Wybór zarządu SK PCK

2) "Wyprawka dla żaczka" - wolontariat

Opiekun SK PCK

 

Październik

1) Konferencja nauczycielska PCK

2) Sprawy organizacyjne

3) Rozpoczęcie akcji "Dziel się uśmiechem"

4) Rozpoczęcie akcji „Gorączka złota”

5) Październik miesiącem walki z rakiem piersi - gazetka

Opiekun SK PCK

Członkowie PCK

Listopad

 

 

 

1) Zasady działania Czerwonego Krzyża – gazetka

2) Obchody Dni Honorowego Dawcy (22-26 XI)

3) Gazetka o honorowym krwiodawstwie

Opiekun SK PCK

Grudzień

 

1) Edukacja prozdrowotna – Co wiesz na temat AIDS? - gazetka

2) "Czerwonokrzyska gwiazdka" - wolontariat na rzecz potrzebujących rodzin

Opiekun PCK

Członkowie SK PCK

 

Styczeń

1) Oświata zdrowotna (alkoholizm)

2) Jak bezpiecznie korzystać z uroków zimy – pierwsza pomoc zimą

3) Zbiórka pieniędzy i karmy dla zwierząt w olsztyńskim schronisku

Opiekun SK PCK

Członkowie SK PCK

Luty

1) Oświata prozdrowotna – narkomania

2) Rozpoczęcie akcji "Ratowniczek - pomaga Ci pomagać"

Opiekun SK PCK

Marzec

1) Oświata zdrowotna -

Dbaj o kondycję wiosną

2) Zbiórka żywności przed świętami poprzez udział w akcji wolontariatu PCK "Zmień głodne dzieciństwo na godne dzieciństwo" – pomoc potrzebującym

Opiekun SK PCK

Członkowie SK PCK

Kwiecień

1) Oświata zdrowotna – palenie tytoniu

Opiekun SK PCK

Członkowie SK PCK

Maj

1) Koniec akcji Gorączka Złota

2) Tydzień PCK (2-8 V)

i Światowy Dzień CK - gazetka

Opiekun SK PCK

Członkowie SK PCK

Czerwiec

1) Podsumowanie pracy w roku szkolnym 2017/2018

2) Bezpieczne wakacje – gazetka ścienna

3) Dyplomy dla uczniów kończących szkołę i pracujących na rzecz PCK

Opiekun SK PCK
GALERIADnia 24 marca 2017r. braliśmy udział w akcji wolontariatu PCK pod hasłem:

                                                        "Zmień głodne dzieciństwo na godne dzieciństwo 2017".
Byliśmy jak zawsze w TESCO i zbieraliśmy pieniądze, za które zostaną zakupione paczki żywnościowe dla rodzin
z okazji Świąt Wielkanocnych.


 Efekty naszej pracy z przedświątecznej akcji "Czerwonokrzyska Gwiazdka 2016"

 


 

2 grudnia 2016r. braliśmy udział w akcji wolontariatu "Czerwonokrzyska Gwiazdka 2016"
                                                                   w TESCO i zbieraliśmy pieniądze na paczki dla ubogich rodzin.

 


 

23 września 2016r. w piątek byliśmy w TESCO i zbieraliśmy pieniądze dla potrzebujących dzieci w akcji wolontariatu "Wyprawka dla Żaka 2016". Dzięki tej akcji otrzymaliśmy 5 plecaków z wyposażeniem szkolnym.

 

 
Podczas pracy spotkaliśmy wokalistę ENEJa.

11 grudnia 2015r. ośmioro uczniów z naszej szkoły, z klasy IIIG, wzięło udział w akcji charytatywnej wolontariatu "Czerwonokrzyska gwiazdka 2015". Dzięki tej akcji otrzymaliśmy i przekazaliśmy 10 paczek ze słodyczami dla najuboższych rodzin naszej szkoły.