Wpłaty na Radę Rodziców
Wpłat na Radę Rodziców
można dokonywać na konto bankowe
Bank Pekao S.A.
Oddział w Olsztynie
nr konta bankowego -
91 1240 5598 1111 0010 5214 4632
(składka podstawowa - 20,00 zł)
 
 

Szkoła Podstawowa w Tuławkach
Tuławki 31
11-001 Dywity
 tel. 89/5130226

zstulawki@tlen.pl