Wpłaty na Radę Rodziców
Wpłat na Radę Rodziców
można dokonywać na konto bankowe
Bank Pekao S.A.
Oddział w Olsztynie
nr konta bankowego -
91 1240 5598 1111 0010 5214 4632
(składka podstawowa - 20,00 zł)
 
 


Pedagog szkolny
Małgorzata Dadun

zs_pedagog@wp.pl
 

Zwróć się do pedagoga szkolnego gdy:


Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny

 Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem.

 Masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej.

 Masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać.

Chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem.

 Chciałbyś z kimś porozmawiać. 

Chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób.

 Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.
 

Przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić.

 

Możesz również napisać zs_pedagog@wp.pl

 lub wrzucić list do skrzynki na drzwiach pedagoga.

 

Godziny pracy pedagoga szkolnego w roku szkolnym 2017/ 2018

 

  • Poniedziałek 10 30-12 30
  • Wtorek ---------------
  • Środa 8 00-11 00
  • Czwartek 8 00-9 30 i 10 30 – 11 30
  • Piątek 8 00-10 30
 

    Pedagog dyżuruje również w czasie spotkań z rodzicami w godzinach 1500- 1700


na rok szkolny 2017/2018


Polityka ochrony dzieci przed przemocą w Szkole Podstawowej w Tuławkach