Wpłaty na Radę Rodziców
Wpłat na Radę Rodziców
można dokonywać na konto bankowe
Bank Pekao S.A.
Oddział w Olsztynie
nr konta bankowego -
91 1240 5598 1111 0010 5214 4632
(składka podstawowa - 20,00 zł)
 
 


Rok szkolny 2018/2019

 

Działania w ramach kontynuacji obchodów „Roku dla Niepodległej” realizowane w Szkole Podstawowej w Tuławkach oraz Szkole Filialnej we Frączkach.

 

            Celem podejmowanych przez szkołę działań jest promowanie postaw patriotycznych poprzez aktywne uczestnictwo w wydarzeniach narodowych, kulturalnych i społecznych.
Nasza szkoła realizuje projekty edukacyjne o tematyce historycznej, organizuje uroczystości, konkursy, turnieje, spotkania z ciekawymi ludźmi. Bierzemy udział w  wycieczkach krajoznawczych do miejsc pamięci narodowej. Nasze działania oparte są na zaangażowaniu wielu pracowników szkoły, uczniów przy jednoczesnym udziale środowiska lokalnego.

 

W bieżącym roku szkolnym planujemy wziąć udział w następujących wydarzeniach:

 

1.                  Szkolny konkurs wiedzy  patriotycznej „Wiem wszystko o Niepodległej” dla klas II i III 

2.                  Udział w akcji „100 dobrych uczynków dla Niepodległej”

3.                  Uczestnictwo w obchodach świąt narodowych, państwowych i religijnych. Odwiedzanie miejsc pamięci, muzeów i wystaw.

4.                  Udział w zajęciach o tematyce historycznej organizowanych przez instytucje kulturalne i oświatowe:

         „ Wygrać niepodległość”-lekcja muzealna organizowana przez Dział Edukacji Muzeum Warmii i Mazur,

         „Dywizjon 303” - wycieczka do kina na film poświęcony polskim lotnikom biorącym udział w Bitwie o Anglię.

1.                  Uczestnictwo w Przeglądzie  Pieśni Patriotycznych  „Glis­sando”.

2.                  Szkolny konkurs wiedzy patriotycznej „Wiem wszystko o Niepodległej”.

3.                  Udział w projektach rekomendowanych przez Radę Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej:

         9 listopada zaśpiewam hymn w szkole

         Sadzimy „Dęby Niepodległości”

         „Życzenia dla Niepodległej”

 


IV Międzyszkolny Konkurs Pieśni i Piosenki „Srebrny Słowik”

            W poniedziałek (20 listopada 2017 roku) w Gminnym Ośrodku Kultury w Dywitach odbył się IV Międzyszkolny Konkurs Pieśni i Piosenki „Srebrny Słowik”. Miał on na celu wsparcie wychowania patriotycznego poprzez formy aktywności artystycznej, zachęcenie do wspólnych, ponadpokoleniowych spotkań oraz podniesienie świadomości narodowej. W konkursie udział wzięli uczniowie z SP Bukwałd, SP Frączki, SP Słupy, SP Spręcowo, SP Tuławki i Studia Piosenki z GOK w Dywitach.

            Miło nam poinformować, że I miejsce w tym konkursie zajęła uczennica Szkoły Filialnej we Frączkach, a dwa wyróżnienia otrzymali uczniowie naszej szkoły, Maciej Soroko i Klaudia Piórkowska.

 Serdecznie gratulujemy. Uroczysty apel z okazji Narodowego Święta Odzyskania Niepodległości


W historii Polski, tak się składa,
Był kiedyś ponad wiek niewoli;
Jedenastego listopada
Nasz kraj z niewoli się wyzwolił.
I wtedy myśl powstała taka,
By przez szacunek dla przeszłości,
Ten dzień na zawsze, dla Polaka,
Pozostał Dniem Niepodległości.

Marcin Brykczyński „11 listopada”

 

            Uroczysty apel z okazji Narodowego Święta Odzyskania Niepodległości przygotowała w tym roku klasa V na czele z wychowawcą- panem Markiem Brońskim we współpracy z nauczycielem muzyki- panem Henrykiem Kitą. Uczniowie przeprowadzili publiczność przez najważniejsze wydarzenia historyczne naszego kraju posługując się pieśnią. Najwięcej emocji wzbudziła Paulina Lefewre pięknym wykonaniem piosenki „ Dziś idę walczyć, Mamo”. W roli prowadzących znakomicie spisały się: Ania Płoska, Maja Szarecka i Julia Rozner. Apel ten niejako zapoczątkował szkolne obchody stulecia odzyskania niepodległości. Był jedną z wielu planowanych imprez w ramach realizacji ogłoszonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej „ Roku dla Niepodległej”.


 
 

 

 

 

 

 

 

W poniedziałek (20 listopada 2017 roku) w Gminnym Ośrodku Kultury w Dywitach odbył się IV Międzyszkolny Konkurs Pieśni i Piosenki „Srebrny Słowik”. Miał on na celu wsparcie wychowania patriotycznego poprzez formy aktywności artystycznej, zachęcenie do wspólnych, ponadpokoleniowych spotkań oraz podniesienie świadomości narodowej. W konkursie udział wzięli uczniowie z SP Bukwałd, SP Frączki, SP Słupy, SP Spręcowo, SP Tuławki i Studia Piosenki z GOK w Dywitach.

            Miło nam poinformować, że I miejsce w tym konkursie zajęła uczennica Szkoły Filialnej we Frączkach, a dwa wyróżnienia otrzymali uczniowie naszej szkoły, Maciej Soroko i Klaudia Piórkowska.

 Serdecznie gratulujemy.