Wpłaty na Radę Rodziców
Wpłat na Radę Rodziców
można dokonywać na konto bankowe
Bank Pekao S.A.
Oddział w Olsztynie
nr konta bankowego -
91 1240 5598 1111 0010 5214 4632
(składka podstawowa - 20,00 zł)
 
 


BEZPIECZEŃSTWO DZIECI I MŁODZIEŻY


Cyfrowobezpieczni - informacje dotyczące bezpieczeństwa
                          dzieci i młodzieży w internecie

                         (informacje dla uczniów, rodziców i nauczycieli)


 10 porad dla rodziców dotyczących bezpiecznego korzystania z internetu przez dzieci


 Umowa dziecko-rodzic dotycząca korzystania z internetu

 
 

 
Uczniowie w ramach zajęć z wychowawcami wykonali instrukcje bezpiecznego wypoczynku wakacyjnego.