Wpłaty na Radę Rodziców
Wpłat na Radę Rodziców
można dokonywać na konto bankowe
Bank Pekao S.A.
Oddział w Olsztynie
nr konta bankowego -
91 1240 5598 1111 0010 5214 4632
(składka podstawowa - 20,00 zł)
 
 


WOLONTARIAT
1. Uczennice klasy III gimnazjum pomagały przy organizacji Gminnego Dnia Seniora, który odbył się 9.10.2018r.

2. Uczniowie klasy VI i VII w listopadzie brali udział w akcji porządkowania cmentarza w Barczewku.

3. Cała szkoła włączyła się w zbiórkę pieniędzy na rzecz chorego Igorka.